Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Birliğe Çağrı Grubu :: | 01 Mart 2015 Pazar

Yukarı Çık

Orman Muhafaza Memurları İçin Emeklilikte Alınan Silah Harcı Kalktı

Yenilenen Orman Kanununda emekli olan Orman Muhafaza Memurlarından alınan silah harcı kaldırılmıştır. 6831 sayılı Kanunun 77 nci maddesi, orman muhafaza memurlannın, 6831 sayılı Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinin önlenmesi veya işlenen suçlarla ilgili olarak başlatılan soruşturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevlisi sıfatını …

Orman Muhafaza Memurları İçin Emeklilikte Alınan Silah Harcı Kalktı
Birliğe Çağrı Grubu
  • 27 Mayıs 2013
  • 8812 Görüntülenme
  •  

Yenilenen Orman Kanununda emekli olan Orman Muhafaza Memurlarından alınan silah harcı kaldırılmıştır. 6831 sayılı Kanunun 77 nci maddesi, orman muhafaza memurlannın, 6831 sayılı Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinin önlenmesi veya işlenen suçlarla ilgili olarak başlatılan soruşturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevlisi sıfatını taşıdığına hükmetmektedir. Ayrıca bu madde hükümlerine göre kolluk görevi yapan orman muhafaza memurlan 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre şüphelileri yakalama yetkisine sahiptir.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan ve yine ormanlann yasa dışı faaliyetlerden korunması faaliyetlerinde kolluk görevlisi olan orman muhafaza memurlan, kolluk amiri olarak görev yapan orman işletme şefleri denetiminde vazifelerini ifa etmektedirler. Kolluk görevlileri ile amirleri, görevlerinin ifası sırasında ve sonrasında birçok hasım edinmekte ve kişisel güvenlik bağlamında zorluklar yaşamaktadırlar.
Madde ile, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen ve benzer görev yapan diğer kamu görevlileri gibi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde orman muhafaza memuru olarak çalışan personelden emekli olanların da silah taşıma ve bulundurabilmeleri öngörülmüştür.

Yorum Gönder - Yorum